mercredi 5 mars 2008

Drag Mini Bike 500

Trois cylindres 2T .... gazzzzzz !!!!!